Llistat de resultats


acció

Tramulles, Emmanuel

Acción de la Real Compañía de comercio establecida en Barcelona, n. 323

1756


anunci (document declaratori)

Josep Cuyàs

cap al 1850


anunci (document declaratori)

"El Mikado"

1885


anunci (document declaratori)

Niu Guerrer
Riera, Ramon

Ball extraordinari

1890


anunci (document declaratori)

Niu Guerrer

"Al altre mon..."

1888


anunci (document declaratori)

Niu Guerrer
Pruna, Joan

"El arcediano de San Gil" "Prólogo de un drama"

1893


anunci (document declaratori)

Niu Guerrer
Jorba Curtils, Francesc de P.

"Las heuras del mas"

1890


anunci (document declaratori)

Niu Guerrer
Pruna, Joan

"La agonía de Colon"

últim quart segle XIX


anunci (document declaratori)

Niu Guerrer

Exposició Universal Humorística del 1889

1889


anunci (document declaratori)
invitació de ball

Niu Guerrer

Guerrers y Guerreras

1899


anunci (document declaratori)

Niu Guerrer

Certamen Festiu-Humoristich-Literari

1882


anunci (document declaratori)

Niu Guerrer

Certámen Casulá de l'any 1896

1896


anunci (document declaratori)

Niu Guerrer

Exposició humorística de Bellas Arts

1895


anunci (document declaratori)

Niu Guerrer

Exposició humorística de Bellas Arts

1895


anunci comercial

Publicitat de varis hotels i restaurants francesos

1900


auca

Niu Guerrer

Historia á mitjas de 'Lo Niu Guerrer'

últim quart segle XIX


auca

Niu Guerrer

Història de un lunch

1889


auca

Niu Guerrer

Historia y benefici Camaló

1900


capsa de llumins

Dona vestida de torero

cap al 1900


capsa de llumins

"Riquelme". Caricatura d'un torero

cap al 1900


capsa de llumins

"Mlle. Krebs / R. Pino"

cap al 1900


capsa de llumins

Retrat de dona

cap al 1900


capsa de llumins

"Clem / ¿Quién engañará a quién?"

cap al 1900


capsa de llumins

"Aza / Nicolás II y Alexandra en traje moscovita"

cap al 1900


capsa de llumins

"M. de Cavía"

cap al 1900


capsa de llumins

"P. Galdós"

cap al 1900


capsa de llumins

Retrat de dona

cap al 1900


capsa de llumins

Retrat de dona

cap al 1900


capsa de llumins

"Elisa Romero / Madrid.- Palacio del Congreso"

cap al 1900


capsa de llumins

"E. Blasco"

cap al 1900


capsa de llumins

Marca Giacomo Demedici & C.
Fabbriche Riunite di Fiammiferi


carnet de soci

Carnet-bitllet de l'Exposició Universal del 1889 del Niu Guerrer a nom de Conrad Roure

1889


cartell

Riera, Ramon
Niu Guerrer

Funció d'obsequi a Domingo Mora

1892


cartell

Cornet i Palau, Gaietà

¡ Cu-cut !

ca. 1902


cartell

Cornet i Palau, Gaietà

¡ Cu-cut !

ca. 1902


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar el lunes 28 del presente mes de mayo de 1827, (si el tiempo lo permite) para la tercera corrida de toros"

1827


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q.D.G. Se ha servido señalar la tarde del jueves 31 del mes de mayo de 1827 (Si el tiempo lo permite) para la 1ª mitad de la cuarta corrida de toros"

1827


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q.D.G. Se ha servido señalar el lunes 11 del presente mes de junio de 1827 (si el tiempo lo permite) para la 2ª mitad de la cuarta y 1ª mitad de la quinta corridas de toros"

1827


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar la tarde del lunes 2 del mes de julio de 1827, (si el tiempo lo permite) para la 2ª mitad de la sesta corrida de toros"

1827


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar la tarde del lunes 19 del mes de mayo de 1828, (si el tiempo lo permite) para la primera mitad de la sesta corrida de toros"

1828


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar la tarde de martes 18 del presente mes de agosto de 1829 (si el tiempo lo permite) para la segunda mitad de la segunda corrida de toros"

1829


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar la tarde martes 25 del presente mes de agosto de 1829 (si el tiempo lo permite) para la primera mitad de la ercera corrida de toros"

1829


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar la tarde del lunes 14 del presete mes de setiembre de 1829 (si el tiempo lo permite) para la segunda mitad de la cuarta corrida de toros"

1829


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar la tarde del martes 22 del presente mes de setiembre de 1829 (si el tiempo lo permite) para la primera mitad de la quinta corrida de toros"

1829


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar la tarde del lunes 19 del presente mes de octubre de 1829 (si el tiempo lo permite) para la primera mitad de la séptima corrida de toros"

1829


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar la tarde del sábado 7 del presente mes de novimebre de 1829 ( si el tiempo lo permite)"

1829


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar el lunes 17 del presente mes de septiembre de 1827 (si el tiempo lo permite) para la nona corrida de toros"

1827


cartell

"El Rey, Que Dios Guarde, se ha servido señalar, el lunes diez y siete del corriente mes de junio de 1822, si el tiempo lo permite, para la tercera corrida de toros"

1822


cartell

"El Rey N.tro SR. Q.D.G. Se ha servido señalar el lunes 21 del corriente mes de abril de 1828 (si el tiempo lo permite) para la segunda corrida de toros"

1828


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar el lunes 28 del corriente mes de abril de 1828, (si el tiempo lo permite) para la tercera corrida de toros"

1828


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 29 de abril de 1855 (si el tiempo lo permite) para la tercera media corrida de toros"

1855


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 6 de mayo de 1855, (si el tiempo lo permite) para la cuarta media corrida de toros"

1855


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 15 de mayo de1855, (si el tiempo lo permite) para la quinta media corrida de toros"

1855


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del martes 28 de mayo de1855, (si el tiempo lo permite) para la sexta media corrida de toros"

1855


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar el lunes 15 de abril de 1855 (si el tiempo lo permite), para la primera corrida entera de toros."

1855


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar el lunes 22 de abril de 1855 (si el tiempo lo permite), para la segunda media de toros."

1855


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar el martes 19 de febrero de 1855 (si el tiempo lo permite), para una corrida de toros extraordinaria"

1855


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 17 de setiembre de 1852 (si el tiempo lo permite), para la decimasetima media corrida de toros"

1852


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar el lunes 10 del presente mes de septimebre de 1827 (si el tiempo lo permite) para la octava corrida de toros"

1827


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 3 de junio de 1855 (si el tiempo lo permite), para sétima media corrida de toros"

1855


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar el lunes 12 del corriente mes de mayode 1828 (si el tiempo lo permite) para la quinta corrida de toros"

1828


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la arde del lunes 22 de julio de 1855 (si el tiempo lo permite) parala décima media corrida de toros"

1855


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar el lunes 19 del corriente mes de abril de 1830 (si el tiempo lo permite) para la primera corrida de toros"

1830


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar la tarde del lunes 26 del presente mes de abril de 1830 (si el tiempo lo permite) para la primera mitad de la segunda corrida de toros"

1830


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar la tarde del miércoles 5 del presente mes de mayo de 1830 (si el tiempo lo permite) para la segunda mitad de la segunda corrida de toros"

1830


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar la tarde del miércoles 2 del presente mes de junio de 1830 (si el tiempo lo permite) para la segunda mitad de la cuarta corrida de toros"

1830


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar la tarde del lunes 7 del presente mes de junio de 1830 (si el tiempo lo permite) para la primera mitad de la quinta corrida de toros"

1830


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar el lunes 18 del corriente mes de setieembre de 1826 si el tiempo lo permite, para la decima corrida de toros"

1826


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar la tarde del lunes 21 del presente mes de junio de 1830 (si el tiempo lo permite) para la primera mitad de la sesta corrida de toros"

1830


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar la tarde del lunes 12 del presente mes de julio de 1830 (si el tiempo lo permite) para la primera mitad de la séptima corrida de toros"

1830


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar la tarde del martes 17 del presente mes de agosto de 1830 (si el tiempo lo permite) para la segunda mitad de la octava corrida de toros"

1830


cartell

"El Rey N.tro Sr. Q D. G. Se ha servido señalar la tarde del lunes 6 del presente mes de setiembre de 1830 (si el tiempo lo permite) para la segunda mitad de la novena corrida de toros y última de la presente empresa"

1830


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 25 de abril de 1831 (si el tiempo lo permite) para la segunda media corrida de toros"

1831


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del martes 3 de mayo de 1831 (si el tiempo lo permite) para la tercera media corrida de toros"

1831


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del martes 24 de mayo de 1831 (si el tiempo lo permite) para la cuarta media corrida de toros"

1831


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 6 de junio de 1831 (si el tiempo lo permite) para la sexta media corrida de toros"

1831


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 11 de julio de 1831 (si el tiempo lo permite) para décima media corrida de toros"

1831


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 13 de junio de 1831 (si el tiempo lo permite) para la sétima media corrida de toros"

1831


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 19 de setiembre de 1831 (si el tiempo lo permite) para la décimoctava media corrtida de toros"

1831


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde de martes 26 de julio de 1831 (si el tiempo lo permite) para la duodécima media corrida de toros"

1831


cartell

Cartell "El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 26 de setiembre de 1831 (si el tiempo lo permite) para la décimonona media corrida de toros"

1831


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 6 de octubre de 1831 (si el tiempo lo permite) para la vigésima media corrida de toros"

1831


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 17 de octubre de 1831 (si el tiempo lo permite) para una corrida de toros extraordinaria "

1831


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 9 de julio de 1832 (si el tiempo lo permite) para la décima media corrtida de toros"

1832


cartell

Cartell "El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 22 de octubre de 1832 (si el tiempo lo permite) para la decimonovena media corrida de toros"

1832


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 15 de pctubre de 1832 (si el tiempo lo permite) para la decimaoctava media corrida de toros"

1832


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 27 de junio de 1831 (si el tiempo lo permiteI) para la novena media corrtida de toros"

1831


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 10 de octubre de 1831 (si el tiempo lo permite) para la 21 media y ultima corrtida de toros"

1831


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del martes 6 de marzo de 1832 (si el tiempo lo permite) para una corrtida de toros"

1832


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 14 de mayo de 1832 (si el tiempo lo permite) para la segunda media corrtida de toros"

1832


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 21 de mayo de 1832 (si el tiempo lo permite) para la tercera media corrida de toros"

1832


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 28 de mayo de 1832 (si el tiempo lo permite) para la cuarta media corrida de toros"

1832


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 4 de junio de 1832 (si el tiempo lo permite) para la quinta media corrida de toros"

1832


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del martes 12 de junio de 1832 (si el tiempo lo permite) para la sexta media corrida de toros"

1832


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del martes 26 de junio de 1832 (si el tiempo lo permite) para la octava media corrida de toros"

1832


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 2 de julio de 1832 (si el tiempo lo permite) para la novena media corrida de toros"

1832


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 30 de julio de 1832 (si el tiempo lo permite) para la duodécima media corrida de toros"

1832


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 20 de agosto de 1832 (si el tiempo lo permite) para la decimatercia media corrida de toros"

1832


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 3 de setiembre de 1832 (si el tiempo lo permite) para la decimoquinta media corrida de toros

1832


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 10 de setiembre de 1832 (si el tiempo lo permite) para la decimasexta media corrida de toros"

1832


cartell

Alfonso Ciarán
Daniel Perea Rojas

"Plaza de toros, corrida extraordinaria de Beneficencia a favor del hospital provincial de esta corte, para el Domingo 22 de junio de 1902 (si el tiempo no lo impide)"

1902


cartell

J. Esteban
Escuela Tipográfica del Hospicio

"Plaza de Toros Madrid, Corrida extraordinaria de beneficencia a favor Hospital Provincial de esta Corte para el domingo 18 de julio de 1901"

1901


cartell

Emilo Porset Martínez

"Mayo 1902, El rey Don Alfonso XIII (Q.D.G) se ha dignado señalar el dia 21 de mayo de 1902 para la Función Real de Toros, que con Mortivo de la entrada en su mayor edad se ha de celebrar (si el tiempo no lo impide en la Plaza de toros de Madrid.

1902


cartell

"Por indisposición del espada Antonio Ruiz, estoqueará en la Corrida de Mañana Roque Miranda"

1832


cartell

"Plaza de Toros de Palma de Mallorca, el domingo 31 de Julio de 1892, Gran Soleminidad Taurina"

1892


cartell

"Plaza de Toros de Palma, el domingo 29 de setiembre de 1889a las tres y media en punto tendrá lugar un gran acontecimiento taurino"

1889


cartell

"Plaza de Toros de Palma, el domingo 29 de setiembre de 1889 a las tres y media en punto tendrá lugar un gran acontecimiento taurino"

1889


cartell

"Plaza de Toros, La Reina Dª Isabel II "Q.D.Gm, y en su real nombre la reina gobernadora, se ha dignado señalar la tarde del lunes 14 de octuvre de 1839 (si el tiempo lo permite) para la décimaquinta media corrida de toros.

1839


cartell

"Plaza de Toros, en la tarde del lunes 24 se mayo de 1841 (si el tiempo lo permite) se verificará la septima corrida de toros"

1841


cartell

"Plaza de Toros en la tarde del lunes 14 de setiembre de 1840 (si el tiempo lo permite) se verificará una media corrida de toros extraordinaria. Para solemnizar el glorioso pronunciamiento de esta capital en favor de la Constitución de 1837 y libertades

1840


cartell

"Plaza de Toros, La Reina Doña Isabel II, Q.D.G y en su real nombre la reina gobernadora, se ha dignado señalar la tarde del domingo 31 de marzo de 1839 (si el tiempo lo permite) para que tengo efecto una media corrida de toros extraordinaria.

1839


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar el miércoles veinte y siete del corriente para la tercera corrida real de toros"

1800 - 1833


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar el lunes 29 del corriente mes demayo de 1826, si el tiempo lo permite, para la segunda corrida de toros"

1826


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar el lunes 25 del corriente mes de setiembre de 1826, si el tiempo lo permite, para la undécima corrida de toros"

1826


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes veinte y tres del corriente mes de octubre de 1826, si el tiempo lo permite, para la 1ª mitad de la décimacuarta corrida de toros"

1826


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar el lunes 11 del corriente mes de setiembre de 1826, si el tiempo lo permite, para la nona corrida de toros"

1826


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde dle lunes 16 de setiembre de 1833 (si el tiempo lo permite) para la décimasexta media corrida de toros"

1833


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tardedel lunes 2 de setiembre de 1833 (si el tiempo lo permite) para la décimaquinta media corrida de toros"

1833


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar el ljunes 4 del próximo mes de julio de 1825, si el tiempo lo permite, para la quinta corrida de toros"

1825


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar el lunes 20 del corriente mes de junio de 1825, si el tiempo lo permite, para la cuarta corrida de toros"

1825


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar el lunes cinco del corriente mes de julio de 1824, si el tiempo lo permite, para la sesta corrida entera de toros"

1824


cartell

Plaza de Toros, el lunes treinta de este mes de setiembre de 1822 si el tiempo lo permite, se verificará la sétima corrida de toros"

1822


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la tarde del lunes 26 de agosto de 1833 (si el tiempo lo permite) para la décimacuarta media corrida de toros"

1833


cartell

"El Rey Nuestro Señor Que Dios guarde se ha servido conceder una función real de toros en la tarde del Miércoles 3 de Julio de 1833 en la plaza Extramuros de la Puerta de Alcalá"

1833


cartell

"El Rey N.tro Sr. Que Dios guarde se ha servido señalar la gtarde del sábado 6 de Julio de 1833, si el tiempo lo permite, para una corrida de toros"

1833


cartell

Imprenta Balear

Plaza de Toros, Gran Función para la tarde del domingo 5 de noviembre 1854

1854


cartell

"Plaza de Toros, Alicante. Gran Corruda de Toros para el sábado 29 de junio de 1972 (Festividad San Pedro)

1912


cartell

"Corrida de Becerros que a beneficio de los pobres de Barcelona, tendrá lugar el lunes 20 del corriente (si el tiempo lo permite) a las dos y media de la tarde en la Plaza de Toros de esta ciudad.

1867


composició de cromos

segona meitat segle XIX


composició de cromos

segona meitat segle XIX


composició de cromos

segle XX


cromo (?)
estampa devocional

"San Luis Gonzaga"

últim quart segle XIX


cromo (?)
estampa devocional

"S. Francisco"

últim quart segle XIX


cromo (?)
estampa devocional

"San Lorenzo"

últim quart segle XIX


cromo (?)
estampa devocional

"San Pablo"

últim quart segle XIX


dibuix
invitació de ball

Riera, Ramon
Niu Guerrer

Ball de barraló

1895


diploma

Diploma de l'Exposició Universal de Barcelona 1888 a Antonio Español

1888


diploma

Niu Guerrer
Junyent, Oleguer

Diploma de cooperació al Carnaval de 1898

1898


document

Niu Guerrer

Llista dels verdaders murguistas

últim quart segle XIX


estampa

Rocabertí, Josep de
Barnola, Francesc

Regalis Metrica Pyra Barcinonensis Carolo Secundo consacrata

1701


estampa devocional

Nen Jesús

últim quart segle XIX


estampa devocional

"De la puissance et de la bonté de St. Joseph"

últim quart segle XIX


estampa devocional

"San Luis de Gonzaga"

últim quart segle XIX


estampa devocional

"S. Pedro II"

últim quart segle XIX


estampa devocional

"Si vous voulez régner avec Jésus / Portez la Croix avec Jésus"

últim quart segle XIX


estampa devocional

"Ste. Marie. Sta. Maria"

últim quart segle XIX


estampa devocional

"Allez a Joseph"

últim quart segle XIX


estampa devocional

"Imitons Jésus dans son obéissance"

últim quart segle XIX


estampa devocional

"Santa Cecilia"

últim quart segle XIX


estampa devocional

"Mon fils l'heure du repos n'est pas encore venue"

últim quart segle XIX


estampa devocional

"Ste Julie Sta Julia"

últim quart segle XIX


estampa devocional

"Venez Esprit Saint..."

últim quart segle XIX


estampa devocional

Modelo de las almas

últim quart segle XIX


estampa devocional

Sant Josep

últim quart segle XIX


estampa devocional

Mare de déu de Montserrat

últim quart segle XIX


estampa devocional

Immaculada concepció

últim quart segle XIX


estampa devocional

Sagrada família

últim quart segle XIX


estampa devocional

"Se el Rosario vuestra divisa"

últim quart segle XIX


estampa devocional

"Le sacrifice agréable"

últim quart segle XIX


estampa devocional

"Venerables mártires dominicos españoles"

1893


estampa devocional

"Santa Inés"

últim quart segle XIX


estampa devocional

"Chrétien souviens-toi..."

últim quart segle XIX


estampa devocional

"Recuerdo de Angel Rodes en el día de mi santo..."

últim quart segle XIX


estampa devocional

"Beata Imelda"

últim quart segle XIX


estampa devocional

"Celui qui m'aura trouvé trouverá la Vie"

últim quart segle XIX


estampa devocional

"Natividad de N. S. Jesucristo"

últim quart segle XIX


estampa devocional

"Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza"

primer quart segle XX


estampa devocional

Marededéu de Montserrat

segle XIX


estampa devocional

Marededéu de Montserrat

segle XIX


sobre
estampa devocional

Marededéu

últim quart segle XIX


estampa devocional

Indulgències de la confraria del Sant Crist de la Santa Espina de ña parròquia de Nostra Senyora del Pi

final segle XVIII - inici segle XIX


estampa devocional

Imagen del Sº Cristo de Balaguer, venerada en su Santuario, y Hospital

segle XVIII


estampa devocional

San Pablo Apostol

segle XVIII


estampa devocional

Nostra Senyora del Coll

primera meitat segle XVIII


estampa devocional

Nostra Senyora del Coll

primera meitat segle XVIII


etiqueta

Etiqueta comercial de l fàbrica de teixits de Ramon Verns

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de teixits Morand & Comp

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la Companyia General de Tabacs de Filipines

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'un magatzem de quincalla

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial dels grans magatzems de mobles de M. Colomé de Crespo

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del centre Geodèsic Topogràfic de Dionisio Casañal y Zapatero

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del producte Agua Naf de Juan Menció

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del producte Agua Naf de Juan Menció

últim quart segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de l' establiment de banys termals de Carme Palet

cap al 1883


etiqueta

Etiqueta comercial del cirurgià dr. Rafael Fors i Ribera

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del balneari recreatiu de l'eixample de Barcelona

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la perfumeria de Roviralta

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del producte Agua de Azahar

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la casa Singer

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial dels tallers i magatzems de F. Vidal i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller d'ebenisteria d' Antonio Ruiz

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga de cadires de Juan Fornells

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller d'ebenisteria de Salvador Rodriguez

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de restauració de mobles de Juan Tintoré

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la cereria de Juan Baptista Gallissà

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de Pedro Sala y Hermano

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la casa Francisco De Pª Ysaura

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la cereria de Salvadó i Sala

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de belles arts de Alejandro Planella

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la perruqueria de Narciso Simeón

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la perruqueria de Rafael Mesa

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial dels joiers Macià Hermanos

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del litògraf Adolfo Regàs

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la joieria de Bruny

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la joieria de Bruny

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de Ginart i Rafael

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la rellotgeria Gumersindo Cortés

1880-08-02


etiqueta

Etiqueta comercial de la rellotgeria de M. Gimeno

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la rellotgeria de Salvador Plà i Pujolà

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga de J. Martí

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la rellotgeria de Joaquin Benet

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de l'Armeria de Domingo e Hijo Costas

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial la joieria dels fills de Francisco A. Carreras

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de taller de Mas i Servat

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del litògraf Antonio Bonmati

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del litògraf Antonio Bonmati

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del litògraf Eduardo Esouibel

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del litògraf Nicolás Miralles

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del litògraf Ribera i Estany

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la impremta de Magriñà i Subirana

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del litògraf de Buenaventura Osé

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de tintes de Vicent i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del litògraf G. Bastard

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de litografia Barcelonesa

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la rellotgeria de Jaime Ganduxé

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del litòrf¡graf Gonzalo Casas

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller d'enquadernacions de Rafael Salvatella

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la Impremta de Testu & Massin

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de cintes de cotó de Juan Fainé

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de litografia de Mazo i Rodriguez

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de Jaime Ignacio Noguera

[1886]


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de litografia de Ramon Riera

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de José Betlla

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la Joya de Oro

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del litògraf Inocencio Arte

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la perruqueria de P. Pons i Ponseti

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la rellotgeria El Cronometro

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la rellotgeria de G. Cortés

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga de Manuel Iglesias

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial la casa Plata-Meneses

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de litografia de Joan Costa i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fusteria de Jose Reic

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la rellotgeria de Juan Feliu i Codina

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de l'editorial de Bordas

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de joieria i rellotgeria

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la lampisteria de Ramon Bonet

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial dels carruatges Cot Hermanos

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de litografia de Jaime Mas

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la rellotgeria suïssa de Julio Bonnemain

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de litografia de Ramírez i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la plateria de Juan Roure i Sala

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la plateria de Juan Roure i Sala

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la floristeria d' Alberto Vila

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de litografia de Ramon Riera

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de litografia de Ramon Riera

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de litografia de Ramon Riera

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de litografia de Ramon Riera

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de litografia de Saderra

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la quincalleria de Perich i Serra

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de litografia de Francisco Solá

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la estamperia católica de Ramon Solá i Roca

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de litografia de Luis Tasso

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de litografia de Luis Tasso

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de litografia de Luis Tasso

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de litografia de Luis Tasso

1890


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de litografia de C. Verdaguer

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de Ramon Ballesca

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de litografia de Miguel Vidal

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de planxa de Maria Perilló

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una rellotgeria

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la rellotgeria de J. Martí

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la rellotgeria de J. Martí

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de litografia de P. Serrallonga

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de l'establiment d'horticultura de Vidua i fills de D. Aldrufeu

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de l'establiment d'horticultura de Vidua i fills de D. Aldrufeu

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de moda de Suñer i Brosa

1877


etiqueta

Etiqueta comercial d'una rellotgeria

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una rellotgeria

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una rellotgeria

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una rellotgeria

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una rellotgeria

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una rellotgeria

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la plateria d' Antonio Comas

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la rellotgeria Nugué

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la rellotgeria Nugué

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga Al Farol Villanovés

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la casa de vidres d' Eudald R. Amigó i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller d'ebanisteria de Juan Solá

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de taules de billar de Mayol i Poch

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la perruqueria de la vidua d' Antonio Periu

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de dibuixos per a brodar

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de brodats d'Antonio Oller

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la modista Mme Rosa Sala

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la casa Fornells Homet i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del producte Tricófero Padró

1891


etiqueta

Etiqueta comercial del centre mèdic espanyol

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la llibreria dels successors de J.M. Fabre

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial dels grans magatzems Olivella hnos i Cuspinera

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial dels grans magatzems de Cabot, Canals i Rovellat

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial dels grans magatzems de Cabot, Canals i Rovellat

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de l'establiment de Nicolas Planella

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la casa Teixidor

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de l'establiment de carruatges de Cot Hermanos

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la barberia de Domingo Sedó

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la perruqueria de Celso Mercader

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la gestoria La Esperanza

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de l'horticultor Miguel Cortés

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la perruqueria de Fernando Turell

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del producte Fons de Garantia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la quincalleria de Tarafa Campderrós i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la quincalleria de Tarafa Campderrós i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la rellotgeria El Cronometro

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la publicació Faro Moderno

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de l'establiment de neteja de sabates

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la publicació Pluma y Lapiz

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del mestre d'obres Luis Cardona

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de l'establiment La Parisien de Vicente Sociats

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de Lorenzo Munné

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de pianos de Mayol Poch i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de pianos de Bernareggi Gasso i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de ventalls, umbrel·les i paraigües de Fill de J. Oriol Segur

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de Jaime Pujol e hijo

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga La Legítima Silenciosa

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del magatzem de Pablo Despax

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de sabó de Bachs Germans

1888


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de Mayol i Poch

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de vidre de José Vallés

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de motlles de sabates

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de Ramon Sans i Balmes

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de Ramon Piñol

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de Bruno Cuadros

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de plomalls de Francisco Riera

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de greixos de Pedro Casas

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de llautó de Miguel Trulla

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica Hijo de B.Castells d'articles militars

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de l' establiment d' equipament militar de Juan Medina

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del professor de caligrafia Pedro Elías

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del col·legi del Sagrat Cor de Jesus

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de M. Moliné, professor de pintura i dibuix

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga Bazar de la Enseñanza

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la papereria de Sala Hermanos

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la papereria de Francisco Javier Sala

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la papereria de Francisco Javier Sala

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de l' armeria i quincalleria de Luis Vives i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga La bella Hortensia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga de llanes d' Esteban Busquets

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la quincalleria de Perich i Serra

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la quincalleria de Perich i Serra

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la quincalleria de Xarafa Miquel i Campderros

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del producte Licor Calderon de la Barca

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del producte Anis de la casa Montfort

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del producte Anis ¡Cu-Cut! De Viñas i Cots

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica d' Aiguardents de Tapies i Capdevila

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del celler d' Emilio J.Escat

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del celler d' Emilio J.Escat

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de fàbrica d'anis i licors J. Giralt i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial Anís del Mono

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del producte Elixir Selecto Aroma

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del celler d' Emilio J.Escat

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del producte Coñac Escarchado

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del producte Macabeo del Priorato

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de licors de A. Bouquié

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial Anís del Mono

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial Licor Higienico

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del Licor de la Republica

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del vermut de Juan Manció

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la casa J.B.Roca Sans

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de licors de Pedro Closas

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de licors de Manue Trémols i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de licors de Juan Parera

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de licors de Juan Parera

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de licors de Salvador Font

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la destil·leria de Sn Francisco

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del producte Elixir de Doña Juanita

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga de queviures de Miguel Munrabá

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la llet condensada La Lechera

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la lleteria La Confianza

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la llet condensada La Lechera

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de conserves La Legítima Catalana

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la llet condensada La Lechera

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de Carbó Germans i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica d'embutits i conserves Hercri

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de conserves La Legítima Catalana

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de conserves d'Antonio Cortina

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de les xocolates d' Antonio Solé

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga La Confianza de Francisco Amat

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la casa de queviures Cuatro Estaciones de Juan Aumatell

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga de queviures de Emilio Martignole i germà

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la confiteria La confianza d' Amat germans

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del dipòsit de sal purificada d'Onofre Caba

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga de queviures la Estrella de Jose Subirana

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la confiteria La confianza de Francisco Amat

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la confiteria La confianza d' Amat germans

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la confiteria Mallorquina

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una confiteria

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la sucursal de la fàbrica de dolços d'Antonio Escardibol

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la confiteria de Francisco Llopis

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga de comestibles de Vicente Diaz

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'establiments horticoles de Fausto Coll

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de galetes de Viñas i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de galetes de Viñas i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de galetes de Viñas i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de dolços i fruites en conserva R.S.

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de galetes de Viñas i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica La Nueva Barcelonesa

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la casa de queviures de Carbó Hermanos y Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la confiteria La confianza d' Amat germans

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la casa Bargas

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de Francisco Arrufat

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la taberna del carrer de la Rosa 3

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la confiteria de Pedro de Clasca

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la confiteria de Juan Serra

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de galetes de Viñas i Cia

1886


etiqueta

Etiqueta comercial de J. Feixas·

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de l'establiment de carruatges de Antonio Serra

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga de cera de Juan Bta Gallissá

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga de Jaime Pujol e Hijo

1889


etiqueta

Etiqueta comercial de la medicina Espinacardo

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del col·legi Fanco-Hispano

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga de flors de Miguel Sarrabasa

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del Bazar de los Andaluces

1885


etiqueta

Etiqueta comercial del Bazar de los Andaluces

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'un joc de cartes de Narciso Ramirez i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller d'enquadernacions d' Antonio Domingo

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de guitarres i accessoris de Salvio Morbey

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del Bazar de los Andaluces

1884


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de motors de J.M. Grob i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de Vicente Brutiñel

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la casa de fotografia F. Amayra i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica La industrial corcho-taponera

[1929?]


etiqueta

Etiqueta comercial del producte Anis Vilasanes de la destil·leria Puig i Recorder

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del producte Anis de Mallorca

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial

1878


etiqueta

Etiqueta comercial

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una botiga de llençols

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de filatures de Mirambell, Pujol, Capdevila i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica tèxtil d' Esteva i Mas

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica d'Eduardo Bonell, antiga casa de Juan Bta Bonell i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de gènere de punt

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica tèxtil d'Angel Casas

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la sucursal de la fàbrica de Sanchez Caro i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de maniguets de Ferrer Bertran i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica tèxtil de Ramon Cerdà i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica tèxtil de Ramon Cerdà i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de cotilles Princesa

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de seda de Torres Fàbregas

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga de barrets Sombrereria

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga de barrets de M. Costa

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de l' antiga fàbrica de cotilles d' Ignacio Forés

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de confecció El Figurin de la Infancia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga La Mariposa

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga La Campana Americana

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de filatures de Benito Jordi

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de teixits de Jaime Vives

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la casa S&M

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la casa A.C.

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una casa de teixits

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la casa de teixits JFC

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una casa de teixits

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una casa de teixits

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una casa de teixits

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una casa de teixits

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una casa de teixits, A.S.

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de filatures d'Augte. D.

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una casa de teixits

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica de teixits de Swiadnow-Mistek

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la casa de teixits Vda de P.S. e H.

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una casa de teixits

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la casa de teixits Rieter Ziegler & Co

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la casa de teixits The Globe

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una casa de teixits

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una casa de teixits

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una casa de teixits

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la casa de teixits Lion Bleu

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una casa de teixits

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una casa de teixits

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de E.C. & Cie

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de E.C. & Cie

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una casa de teixits

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una casa de teixits

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del producte Pompeya de la casa Trinxet, S.A.

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la fàbrica d' estampació de Francisco Romeu i Tort

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial del taller de moda de Suñer i Brosa

1879


etiqueta

Etiqueta comercial de la casa Parellada Flaquer i Cia

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial d'una casa de teixits

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la casa de teixits J.B.D.C.

segona meitat segle XIX


etiqueta

Etiqueta comercial de la botiga El Indio de Batlle Franquesa i Cia

segona meitat segle XIX

 

Document creat el el dilluns 11 desembre 2017 a les 22:50